👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2012-10-30 15:22 i Vallåsskolan Halmstad
Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Vatten i åk 4. Kunskapskraven bygger på läroplanens kunskapskrav för år 6.
Grundskola 4 Fysik Kemi

Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Vatten. För att anses ha klarat arbetsområdet måste minst alla mål i nivå 1 uppnås.

Sakkunskap

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vad vatten är uppbyggt av.
Jag kan berätta om vad vatten är uppbyggt av.
Jag kan på ett detaljerat sätt berätta om vad vatten är uppbyggt av.
Jag känner till vattnets, och andra ämnens, olika former, fast, flytande och gas. Jag kan ge exempel på och berätta om när de förekommer.
Jag kan vattnets, och andra ämnens, olika former, fast, flytande och gas. Jag kan ge några exempel på och berätta om när de förekommer.
Jag kan vattnets, och andra ämnens, olika former, fast, flytande och gas. Jag kan ge flera exempel på och beskriva när de förekommer.
Jag känner till hur vattens väg mellan sina olika former och ge exempel på och beskriva när detta sker.
Jag kan förklara vattens väg mellan sina olika former och kan beskriva och ge mer än ett exempel på när detta sker.
Jag kan förklara vattens väg mellan sina olika former och kan beskriva och ge flera exempel på när detta sker.
Jag kan på ett enkelt sätt prata om hur vatten är uppbyggt och hur det påverkar vattnets egenskaper.
Jag kan prata om hur vatten är uppbyggt och hur det påverkar vattnets egenskaper.
Jag kan på ett detaljerat sätt prata om hur vatten är uppbyggt och hur det påverkar vattnets egenskaper.
Jag vet vad ytspänning är och kan beskriva vilken betydelse den har.
Jag kan beskriva vad ytspänning är och kan berätta om vilken betydelse den har med hjälp av något exempel.
Jag kan beskriva vad ytspänning är och kan berätta om vilken betydelse den har med hjälp av några exempel.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan på ett detaljerat sätt berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om varför vatten är så viktigt för oss och vad man kan använda vatten till med hjälp av något exempel.
Jag kan berätta om varför vatten är så viktigt för oss och vad man kan använda vatten till med hjälp av några exempel.
Jag kan berätta om varför vatten är så viktigt för oss och vad man kan använda vatten till och ge flera exempel på detta.

Laborativt

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en utvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.