👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och Baser

Skapad 2012-10-30 15:45 i Vallåsskolan Halmstad
Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Surt och Basiskt i åk 5. Kunskapskraven bygger på läroplanens kunskapskrav för år 6
Grundskola 5 Kemi

Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Surt och Basiskt. För att anses ha klarat arbetsområdet måste minst alla mål i nivå 1 uppnås.

Sakkunskap

Du behöver arbeta mer med detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan ge något exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge några exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge flera exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge exempel på pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan gradera några ämnen efter pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan med större noggrannhet gradera ämnen efter pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan ge något exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge några exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge flera exempel på hur man tar reda på olika ämnens pH-värde.
Jag kan ge något exempel på faror som är förknippade med syror och baser.
Jag kan ge några exempel på faror som är förknippade med syror och baser och ge någon beskrivning på hur jag kan förhindra olyckor.
Jag kan ge flera exempel på faror som är förknippade med syror och baser och beskriva hur jag kan förhindra olyckor.
Jag ge något exempel på hur syror och baser påverkar miljön.
Jag ge några exempel på hur syror och baser påverkar miljön samt beskriva följder.
Jag ge flera exempel på hur syror och baser påverkar miljön och beskriva följder samt förebyggande åtgärder.
Jag kan ge exempel på och beskriva någon varningssymbol på förpackningar.
Jag kan ge exempel på och beskriva några varnings-symboler på förpackningar.
Jag kan ge exempel på och beskriva flera varnings-symboler på förpackningar.

Laborativt

Du behöver arbeta mer med detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en utvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.