Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 1-3

Skapad 2012-10-30 18:34 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Framställa bilder
Skapar med hjälp utifrån en given idé.
Har egna idéer om utformning men behöver hjälp med genomförandet
Har idéer och genomför arbetet på egen hand
Har alltid egna idéer, genomför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.
Berätta
att samtala om budskapet i egna och andras bilder
berättar med stöd om bilder (t.ex. frågor)
berättar om egna bilder och med stöd om andras
berättar om egna och andras bilder gör enkel tolkning av bildens budskap
berättar målande och insiktsfullt om egna och andras bilder tolkar bildens budskap och förmedlar en enkel analys
Metod och teknik
att välja och hantera
behöver hjälp med att välja och hantera metoder och tekniker.
väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex vattenfärg, pastellkritor, vanliga kritor)
väljer och hanterar metoder och tekniker på egen hand
väljer och hanterar metoder och tekniker lämpliga för uppgiften Motiverar val av metod, teknik och redskap
Visa tilltro till sin förmåga
Självständighet och ansvar
Behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.
Tar ansvar och arbetar självständigt. Tar egna initiativ för att komma vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: