👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6 Lgr 11

Skapad 2012-10-31 10:04 i Rönndalsskolan Falun
Matrisen grundar sig på kunskapskraven Lgr 11
Grundskola 1 – 6 Teknik

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...
 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
------->
------->
------->
Identifiera och analysera tekniska lösningar
 • Tk
Kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och till viss del hur några delar samverkar.
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar samverkar.
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen, hur några delar samverkar och visar på andra liknande lösningar.
 • Tk
 • Tk
Kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Konstruktion av tekniska lösningar
 • Tk
Kan pröva möjliga idéer till lösningar. Utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kan pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kan systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk
Bidrar till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Dokumentation
Gör enkla dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter.
Gör utvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter.
Gör välutvecklade dokumentationer i form av skisser, modeller eller texter.
Teknikutveckling
 • Tk
 • Tk
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället har förändrats över tid. Fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kan föra utvecklade och reltivt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället har förändrats över tid. Fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället har förändrats över tid. Fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.