👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska omdömesmatris åk 5

Skapad 2012-10-31 13:00 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 4 – 6 Engelska
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår det mesta du säger
talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk. Använder strategiersom gör att talet flyter i naturligt taltempo
Talat engelska konsekvent med flyt. Visar ett stort ord- och frassförråd
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Motiverar egna åsikter. Bidrar till att fördjupa samtalet genom att t.ex. ställa följdfrågor .
Att skriva texter anpassade för årskursen
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår vad du skriver.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer, vid första genom -läsningen. Skriver med ett varierat språk
Skriver med god disposition och behandlar ämner utförligt. Gör få språkliga fel. Visar ett avancerat och varierat språk.
Att kommentera och jämnföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i engelsktalande länder i uppgifter anpassade för årskursen
Kommentar och jämnförelse saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämnförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämnförelser genom att räkna upp likheter och skillnade på några områden. (samma som föregående)
Kommenterar på ett översiktligt sätt och gör jämnförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.