👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Floda/Tollered överlämning 5-6 matematik

Skapad 2012-11-11 16:43 i Berghultskolan Lerum
Den här matrisen använder vi vid överlämningen från år 5 till år 6
Grundskola 5 Matematik

matematik

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Lösa enkla problem i elevnära situationer gnm att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemets karaktär
Beskriva tillvägagångssätt och föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Gör detta på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Ge förslag på alternativt tillvägagångssätt vid ovanstående
Kan bidra till att ge något förslag
Kan ge något förslag
Kan ge förslag
Ha kunskaper om matematiska begrepp och visa det gnm att använda dem i sammanhang
Har grundläggande kunskaper och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Har goda kunskaper och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Har mkt goda kunskaper och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt
Beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt
Gör detta på ett väl fungerande sätt
Växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang
Välja och använda matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
Kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och genomför beräkningar med tillfredsställande resultat
Kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och genomför beräkningar med gott resultat
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och genomför beräkningar med mycket gott resultat
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget
Gör detta på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Gör detta på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning till sammanhanget
Vid redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang gnm att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument
Gör detta på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
Gör detta på ett sätt som för resonemangen framåt
Gör detta på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem