Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matris för slöjd åk.3-6

Skapad 2012-11-12 18:42 i Klockebacksskolan Karlshamn
Matris för slöjd
Grundskola 3 – 5 Slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny nivå
Arbetsbeskrivning
Du behöver visa att du kan arbeta efter muntliga instruktioner
Du kan med viss hjälp arbeta efter muntliga instruktioner
Du kan till största delen arbeta efter muntliga/skriftliga instruktioner
Du arbetar självständigt efter muntliga/skriftliga instruktioner
Verktyg och redskap
Du behöver visa att du kan använda rätt verktyg och redskap
Du kan med viss hjälp av lärare välja och använda rätt verktyg och redskap
Du kan oftast välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa på ett ändamålsenligt sätt
Du väljer självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa på ett ändamålsenligt sätt
Design och funktion
Du behöver utveckla förståelse för hur färg ,form ,material och funktion hänger ihop
Du visar intresse för färg , form och funktion
Du är fantasifull med känsla för färg och form
Du arbetar mycket medvetet med design och funktion . Hämtar inspiration utifrån och vidarutvecklar den
Kreativitet
Fantasi
Du behöver utveckla egna ideer om utförandet av arbetet
Du har till viss del ideer om arbetets utformning
Du har ofta egna ideer om arbetets utformning
Du kommer alltid med egna ideer och ger arbetet en personlig prägel
Personligt ansvar
Du behöver visa att du kan vara rädd om ditt arbete och skolans material och hålla ordning på det.
Du är rädd om ditt arbete och håller ordning på ditt och skolans material.
Du är rädd om ditt arbete och håller ordning på ditt och skolans material. Du följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Du tar alltid stort ansvar för ditt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Självständighet
Problemlösning
Du behöver träna upp uthålligheten. Ger lätt upp , berom hjälp utan att försöka själv
Gör bara det läraren kräver . Behöver träna på att komma med fler lösningar
Tålmodig , prövar egna lösningar
Löser problemen helt på egen hand med ett mycket gott slutresultat
Reflektion
Utvärdering av färdigt slöjdalster
Du behöver visa att du kan beskriva och utvärdera dina slöjdarbeten
Du beskriver på ett kortfattat sätt dina slöjdarbeten
Du beskriver med text och bild dina slöjdarbeten , och reflekterar över resultatet
Du beskriver med text och bild dina slöjdarbeten , och ger väl tänkta reflektioner som leder dig framåt i slöjdarbetet

Förklaring

• Med självständigt menas: Att jag kommer med idéer och ger egna förslag på lösningar. Att jag litar på min egen förmåga. • Med personligt ansvar menas: Att jag är rädd om mitt eget arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Att jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter. Att jag är uthållig i arbetet och slutför det på ett bra sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: