Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika texttyper

Skapad 2012-11-14 11:35 i Gislövs skola Trelleborg
Matris för att skriva olika texttyper
Grundskola 7 – 9 Svenska

Kunskapskrav lgr 11 " Eleven kan skriva olika slags texter med .... språklig variation ... textbindning ... samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi ...
Dessutom kan eleven ge ... omdömen och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta sin text mot ökad tydlighet, kvalité och uttrycksfullhet på ett ... fungerande sätt."

På väg
1
2
3
Innehåll:
Genrens mönster
Texten är till viss del anpassad till uppgiften/genren. Texten är skriven men utan tanke på genren.
Texten är till stor del anpassad till uppgiften. Texten följer det mönster som gäller för genren till en stor del.
Texten har följt genrens mönster för struktur och språk på ett effektfullt sätt.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart och saknar till stor del läskvalité. Inga, eller få, egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och det finns en" röd tråd" att följa. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig och idérik och med försök att skriva så att viss information finns "mellan raderna".
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Inledningen och avslutningen är vald för att texten ska hänga ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet / uppgiften. inledningen och avslutningen är bearbetade.
Texten är tydlig och personlig. Inledningen och avslutningen är effektfullt gjorda. Dispositionen är avancerad med något berättartekniskt grepp t. ex parallellhandling
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett begränsat ordval men de fungerar i sitt sammanhang och ibland används svårare och ovanligare ord.
Ordvalet i texten är ganska varierat och anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat på ett kreativt sätt för att berika texten.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är mycket enkel. Du kan använda skrivregler till viss del.
Meningsbyggnaden är enkel. Du visar förmågan att kunna skrivreglerna
Meningsbyggnaden är ganska varierad och ibland mer avanserad. Texten visar prov på god kunskap om ord och uttryck. Du är säker gällande skrivregler och tempusformer.
Meningsbyggnaden är varierad med kortare och längre meningar på ett avancerat sätt. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken förekommer ibland. Styckeindelning saknas till stora delar.
Texten har skiljetecken och kommatecken används ibland - så att läsningen av texten underlättas. Liten och stor bokstav används ofta korrekt. Styckeindelning finns på något ställe.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Komma används ofta rätt. Texten är styckeindelad, på ett till största delen, korrekt sätt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.

På väg
1
2
3
Att få respons:
Bearbetning av egen text
Du har ännu inte visat förmågan att bearbeta din text utifrån respons.
Utifrån respons är texten bearbetad i någon del.
Utifrån respons är texten bearbetad mot ökad tydlighet, kvalité och uttrycksfullhet.
På ett väl fungerande sätt är texten bearbetad, med hjälp av respons, mot ökad tydlighet, kvalité och uttrycksfullhet.
Att ge respons
Du har inte visat förmågan att ge respons på en kamrats text.
Du har visat förmåga att ge enkla omdömen om en kamrats text på innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklande omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklande och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: