Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1 - 4 (Nya språket lyfter med några tillägg)

Skapad 2012-11-16 14:28 i Slättaskolan Falun
Skolverkets matrismall för svenska år 1 - 4. Nya Språket lyfter
Grundskola 1 – 4 Svenska Svenska som andraspråk

Utveckling i svenska.
Bedömning av elevernas språkliga förmåga i enlighet med kursplan, Lgr 11.

Nya Språket lyfter 1 - 4

Läsa 1
 • Sv
 • Sv  1-3
Du lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för dig.
Du förstår vad texten handlar om när någon läser för dig.
Du känner igen en del ord när du läser.
Du känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad du läser.
Skriva 1
 • Sv  1-3
Du använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Du kan skriva ditt namn och skriva av bokstäver och ord.
Du kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Du provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Läsa 2
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Du förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om.
Du förstår och kan hitta bra poänger i det du läser.
Du använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva 2
 • Sv   3
Du kan skriva ord och korta texter.
Du använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Du skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Du använder olika slags stöd när du skriver en text.
Läsa 3
 • Sv  1-3
Du läser för att uppleva och lära.
Du läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Du förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva 3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du skriver berättelser med början, mitten och slut.
Du kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Du kan skriva om det du lärt dig med egna ord så andra förstår.
Du planerar ditt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Läsa 4
 • Sv  1-3
Du känner lätt igen hela ord och delar av ord när du läser.
Du använder olika sätt att läsa beroende på syfte med läsningen.
Du kan läsa långa texter flytande och förstår det du läser.
Skriva 4
 • Sv
 • Sv  1-3
Du kan uttrycka hur du tänker och vad du tycker när du skriver.
Du skriver ofta och ändrar dina texter när det behövs.
Du skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Berättande
 • Sv  1-3
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du kan återberätta en händelse eller en saga så att andra förstår vad du menar.
Du kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Du kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Beskrivande, förklarande, Instruerande och argumenterande
 • Sv  1-3
Du kan beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar.
Du kan förklara så att andra förstår vad du menar.
Du kan ge och ta muntliga instruktioner.
Du talar om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

Tillägg till Nya Språket lyfter

Alfabetet
 • Sv  1-3
Du vet ordningen på några av bokstäverna i alfabetet.
Du vet i vilken ordning de flesta av bokstäverna kommer i alfabetet.
Du kan alfabetet.
Du kan sortera ord i alfabetisk ordning.
Handstil och dator
 • Sv   3
Du kan forma några bokstäver läsligt.
Du kan forma flera bokstäver med läslig handstil.
Du kan forma alla bokstäver med läslig handstil, både versaler och gemena.
Du kan skriva på dator med eller utan hjälp av ljudstöd.
Samband text och bild
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan med stöd från vuxen kombinera dina texter med bilder för att förstärka budskapet.
Du kan till viss del kombinera dina texter med bild för att förstärka budskapet.
Du kan med hjälp av bilder förstärka och förtydliga dina texter.
Du har god förmåga att förtydliga och förstärka dina texter med hjälp av bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: