👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa Kunskapskraven för åk 6

Skapad 2012-11-20 08:35 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 6 Idrott och hälsa
E
C
A
Elevens förmåga att delta i spel, lekar och idrotter. Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till olika spel, lekar och idrotter.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i spel, lekar och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till musik efter takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven väl sina rörelser till takt och rytm.
Elevens förmåga att simma
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Elevens förmåga att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter. Elevens förmåga att resonera kring hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Elevens förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur-och utemiljö.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Elevens förmåga att orientera.
Med viss säkerhet kan eleven orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Med relativt god säkerhet kan eleven orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Med god säkerhet kan eleven orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Elevens förmåga att beskriva hur man förebygger skador inom spel, lek och idrotter.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med spel, lekar och idrotter.
Elevens förmåga att hantera nödsituationer vid vatten.
Med alternativa hjälpredskap under olika årstider kan eleven hantera nödsituationer vid vatten.
Med alternativa hjälpredskap under olika årstider kan eleven hantera nödsituationer vid vatten.
Med alternativa hjälpredskap under olika årstider kan eleven hantera nödsituationer vid vatten.