Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Engelska med hållplatser, åk 1-3 Wallbergsskolan

Skapad 2012-11-20 10:25 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Engelska

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i engelska i åk. 1-3.

Hållplats 1,2 och 3 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor utifrån det centrala innehållet för respektive årskurs.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Hållplats 1
Du kan:
Hållplats 2
Du kan:
Hållplats 3
Du kan:
Kommunikationens innehåll
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
färger
klockan hel
klockan halv
räkneorden 1-10
räkneorden 11-20
begrepp i hemmet
djur
veckodagarna
månaderna
årstiderna
Intressen, personer och platser.
samtala om dina intressen
samtala om din hemstad
samtala om familjen
samtala om dina vänner
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
samtala om högtider
samtala om skolan
Lyssna och läsa – reception
Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
lyssna och förstå en kort film med tydligt talad engelska
lyssna och förstå en ljudsaga med tydligt talad engelska
Enkla instruktioner och beskrivningar.
lyssna och förstå enkla instruktioner
Olika former av enkla samtal och dialoger.
lyssna till enkla samtal i t.ex. film/TV-program
lyssna till enkla samtal i t.ex. film/TV-program
Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
lyssna till film/TV-program
lyssna till film/TV-program
lyssna till film och dramatiserade berättelser
Sånger, ramsor, dikter och sagor.
lyssna till sånger och ramsor
lyssna till sånger och ramsor
lyssna till sånger, ramsor, dikter och sagor
Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
ord och fraser från din skol-och stadsmiljö
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
Enkla presentationer.
enkla hälsnings- fraser
ha en dialog om t.ex. namn och ålder
presentera ett intresse muntligt och skriftligt
presentera dig själv muntligt
presentera din familj muntligt
göra en enkel presentation av dig själv och din familj skriftligt
enkla beskrivningar och meddelanden
beskriva en sak eller en person muntligt
skriva ett enkelt meddelande
Sånger, ramsor och dramatiseringar.
delta i sånger och ramsor
delta i sånger, ramsor och dramatiseringar
delta i dialoger och dramatiseringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: