👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Kunskapskraven för åk 6

Skapad 2012-11-20 12:23 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 6 Teknik
E
C
A
Elevens förmåga att beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen. Elevens förmåga att förklara tekniska lösningar i vardagen och hur delarna samverkar.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Elevens förmåga att beskriva och ge exempel på några konstruktioner i vardagen. Elevens förmåga att beskriva och visa på samband mellan konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
På ett enkelt sätt kan eleven beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
På ett utvecklat sätt kan eleven beskriva och visapå samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
På ett välutvecklat sätt kan eleven beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Elevens förmåga att genomföra teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och omprova möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och omprova möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Elevens förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder teknikutvecklings- och konstruktionsarbetet framåt.
Eleven bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Elevens förmåga att dokumentera sitt arbete med skisser, modeller eller texter.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Elevens förmåga att resonera kring hur föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. Elevens förmåga att resonera kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.