👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11 Aspenskolan Omega

Skapad 2012-11-21 13:56 i Aspenskolan Tierp
En matris baserad på kunskapskraven för årskurs 9 i engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
F
E
C
A
Vad du förstår när du lyssnar
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Vad du förstår när du läser
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hur du visar vad du förstått
Du visar din förståelse genom att... - översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hur du arbetar
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du... - välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du... - i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du... - i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Vad du väljer och hur du använder det
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt... - med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt... - på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt... - på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på
F
E
C
A
Hur du uttrycker dig muntligt
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur du varierar dig och blir tydlig
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra... - enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra... - välgrundade förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra... - välgrundade förbättringar av dina egna framställningar.

Interaktion

- hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
F
E
C
A
Hur du uttrycker dig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... - enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... - tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... - tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... - enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... - tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... - tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur du löser problem
Du kan välja och använda dig av... - i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av... - fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av... - väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Hur du diskuterar och jämför med egna erfarenheter
Du kan diskutera... - översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra... - enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan diskutera... - utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra... - välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan diskutera... - utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra... - välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.