👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4-6 Kullaviksskolan

Skapad 2012-12-05 10:08 i Kullaviksskolan Poseidon Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
>
>
>
Rörelse
- Lekar, spel och idrotter
Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
- Dans och rörelse till musik
Kan till viss del anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelse till musik och i danser.
Kan relativt väl anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelse till musik och i danser.
Kan anpassa sina rörelser väl till takt och rytm i rörelse till musik och i danser.
- Simning
Kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hälsa och livsstil
- Fysiska aktiviteter
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
- Förebygga skador
Kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Friluftsliv och utevistelse
- Friluftsliv
Kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
- Orientering
Kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
- Nödsituationer vid vatten
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.