Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kunskapskrav åk 3

Skapad 2012-12-10 18:47 i Freinetskolan Mimer Freinet
matematikens kunskapskrav för åk 3
Grundskola 1 – 3 Matematik

Kunskapskrav för åk 3 i matematik

Problemlösning

Din förmåga att lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Din förmåga att föra resonemang om svarens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.
Din förmåga att beskriva hur du tänkt göra/ har gjort.
Eleven beskriver tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp.

Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visa det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Din förmåga att beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Eleven kan beskriva begreppets egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Din förmåga att resonera kring hur matematiska begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Metodanvändning

Din förmåga att anpassa metod efter aktuellt problem.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven visa grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Din förmåga att använda olika matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

Matematiska färdigheter inom olika områden

Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom aritmetik.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom algebra.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom geometri.
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enka geometriska begrepp.
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom statisktik och sannolikhet.
Eleven kan vid olika slags undersökningar, i välkända situationer, avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Din förmåga att göra mätningar, jämförelser och uppskattningar.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längd och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massa och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volym och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid och använder vanliga måttenheter för att redovisa resultatet.

Kommunikation

Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Din förmåga att anpassa dig efter syfte och sammanhang.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt med viss anpassning till sammanhanget.
Din förmåga att framföra och bemöta matematiska argument.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang och val av metoder om resultats rimlinget genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: