Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aritmetik Multiplikation Gruvrisskolan

Skapad 2012-12-11 20:25 i Gruvrisskolan Falun
Matris multiplikation. Färdigheter, begrepp, samband och skriftliga räknemetoder.
Grundskola 3 – 6 Matematik

Aritmetik - multiplikation

Förståelse och begrepp

Exempel
Osäker
På gång
Kan
Använder och förstår multiplikation
och använder det istället för att addera.
Använder och förstår multiplikation 4+4+4 = 3 * 4 3+3+3+3+3 = 5*3 Upprepad addition
Visar förståelse för multiplikation med bild
Ritar bild till problem/uppgift som kan lösas med multiplikation
3*5 kan visas som tre grupper med fem i varje.
Använder och förstår begrepp
Multiplikation Faktor * Faktor = Produkt
Ser sambandet mellan multiplikation och division
7 * 6 = 20, 20/6 = 7, 20/7 = 6
Multiplikation med miniräknare
Kan utföra en multiplikations- uppgift med hjälp av miniräknare

Huvudräkning/Automatisering

Exempel
Osäker
På gång
Kan
Använder multiplikation automatiserat t o m 5:ans tabell
Från 2*2 till 5 * 5 = ex: 3*2, 4*3 eller 5*4
Använder multiplikation automatiserat t o m 9:ans tabell
Från 5*5 till 9*9= ex: 6*5, 7*6 eller 8*9
Kan med hjälp av huvudräkning multiplicera med 10, 100 och 1000.
7 * 10 = och 69 * 10 =, 7 * 100 = och 69 * 100 =, 7 * 1000 = och 69 * 1000 =,
Kan med hjälp av huvudräkning multiplicera jämna tiotal med varandra
30 * 70 =, 50 * 40 =,

Skriftliga räknemetoder

Skriftlig huvudräkning eller uppställningar. Du kan visa med papper och penna hur du räknat.
Exempel
Osäker
På gång
Kan
Kan med hjälp av någon räknemetod lösa uppgifter där ena faktorn är tvåsiffrig
5 * 78 = 350 + 40 = 390 eller med algoritm
Kan med hjälp av någon räknemetod lösa uppgifter med flersiffriga faktorer.
43 * 16 = 40 * 16 + 3 * 16 = 400 + 240 + 30 + 18 = 640 + 48 = 688 eller med algoritm
Kan med hjälp av någon räknemetod multiplicera decimaltal då ena termen är ett heltal
4 * 3,35 = 4 * 3 + 4 * 0,3 + 4 * 0,05 = 12 + 1,2 + 0,20 = 13,4 eller med algoritm
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: