👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris - Tidningsartikel

Skapad 2012-12-13 20:28 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
För kartläggning utifrån kunskapskraven för svenska. Matrisen beskriver om eleven kan skriva en tidningsartikel med: - språklig variation - textbindning samt anpassning till texttyp - språkliga normer och strukturer.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Skriva

  • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Sv  4-6   Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  • Sv  4-6   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Texten genre
- Rubrik finns - Ingress finns - Brödtext finns
Jag har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Jag har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag
Jag har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Jag har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar. Jag låter innehåll, struktur och språk samspela på ett bra sätt
Röd tråd/Struktur
- Rubriken och texten hör ihop med innehållet i texten - Budskapet bildar en röd tråd genom texten
Rubrik och ingress finns och har anknytning till innehållet.
Rubrik och ingress täcker textens innehåll.
Rubrik och ingress täcker textens innehåll och fungerar.
Rubrik och ingress är tydliga, täcker textens innehåll och fungerar utmärkt.
Språkriktighet
- Stavning
Jag stavar de flesta ord på ett för genren lämpligt sätt. Jag gör vissa återkommande stavfel
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Jag stavar på ett för genren lämpligt sätt.
Språkriktighet
- Tecken
Jag använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Texten i sin helhet
Min text visar att jag är på rätt väg i min skrivutveckling. Jag behöver tydligt stöd för att utveckla innehåll, struktur och språk i min text.
Min text visar att jag har kommit långt i min skrivutveckling. Innehåll, struktur och språk samspelar väl.