Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografimatris Lexby skola, Ny 2.0

Skapad 2012-12-18 14:10 i Lexby skola Partille
Grundskola 7 – 9 Geografi

Matrisen baseras på de förmågor som bedöms, enligt Lgr 11, i varje arbetsområde och redovisas i för arbetsområdet i LPP.

F
Grundläggande mål är ej uppnådda.
E
C
A
Begrepp och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang kring olika ämnesområden i geografi. Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper och kan föra resonemang i flera steg kring olika ämnesområden i geografi. Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper och kan föra komplexa resonemang kring olika ämnesområden i geografi. Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Förklaringar, lösningar och konsekvenser
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara geografiska mönster i samhället och processer i naturen. Eleven kan ge förslag på konsekvenser och lösningar.
Eleven kan på ett mer utvecklat sätt beskriva och förklara geografiska mönster i samhället och processer i naturen. Eleven kan ge mer utvecklade förslag på konsekvenser och lösningar.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt beskriva och förklara geografiska mönster i samhället och processer i naturen. Eleven kan ge mycket väl utvecklade förslag på konsekvenser och lösningar.
Samspel människa och natur
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker samt konsekvenser i samspelet mellan människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för mer utvecklade resonemang om orsaker samt konsekvenser i samspelet mellan människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för mycket väl utvecklade resonemang om orsaker samt konsekvenser i samspelet mellan människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Namngeografi
skala
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Källhantering
Eleven kan använda kartor och andra källor samt kan grunden till källhantering och källkritik.
Eleven kan hantera och använda kartor och flera andra källor självständigt för att hämta information och dra slutsatser. Eleven resonerar källkritiskt.
Eleven använder kartor och andra källor effektivt samt samt för väl underbyggda resonemang om slutsatser och källors relevans och trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: