Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevarbete om kemi och miljö

Skapad 2013-01-29 15:14 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Syfte: Du ska använda olika källor och ta reda på fakta kring en kemisk process. Det kan handla om hur järnmalm blir till stål eller tillverkning av gummi, plast, smink eller något annat. Du ska använda dina kunskaper i kemi för att kritiskt granska informationen, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, hälsa och samhälle. Du ska använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara de kemiska sambanden.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Du ska visa att du har kunskap om • kemiska processer ur miljö- och hälsoperspektiv.
• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av tex metaller, papper och plaster. (Förpackningar mm) • Källkritik. Att kunna granska källor som används kritiskt.

E
C
A
Du kan skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du bidrar till att formulera enkla frågeställningar, som det går att arbeta utifrån.
Du formulerar enkla men relevanta frågeställningar, som det efter viss bearbetning går att arbeta utifrån.
Du formulerar relevanta frågeställningar, som det går att arbeta utifrån.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och skapar en enkel text med viss anpassning till syfte och målgrupp. (Du presenterar fakta och diskussion på ett enkelt sätt.)
Du använder information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och skapar en utvecklad text med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. (Du presenterar relevant fakta och diskussion på ett utvecklat sätt.)
Du använder information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och skapar en välutvecklad text med god anpassning till syfte och målgrupp. (Du presenterar relevant fakta och diskussion på ett välutvecklat sätt.)
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband.
Du har grundläggande kunskap om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp
Du har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god användning av kemins begrepp
Du har mycket goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: