Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och Rum

Skapad 2013-01-30 14:30 i Vallåsskolan Halmstad
Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Tid och Rum i åk 4. Kunskapskraven bygger på läroplanens kunskapskrav för år 6. Området behandlar delar av det centrala innehållet som - Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt månader, år och årstider kan förklaras. - Människan i rymden och användningen av satelliter. - Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
Grundskola 4 Fysik

Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Tid och Rum. För att anses ha klarat arbetsområdet måste minst alla mål i nivå 1 uppnås.

Sakkunskap

Du behöver öva mer på
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
  • Fy  4-6
  • Fy  E 6
Jag kan ge en enkel beskrivning och ge något exempel på hur himlakroppar rör sig i förhållande till varandra.
Jag kan förklara vilka samband det finns mellan hur himlakroppar rör sig i förhållande till varandra samt ge exempel på detta.
Jag kan förklara och visa på vilka samband det finns mellan hur himlakroppar rör sig i förhållande till varandra med flera exempel.
  • Fy  4-6
  • Fy  E 6
Jag kan på ett enkelt sätt tänka om och förklara hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Jag kan beskriva hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Jag kan välutvecklat beskriva hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  • Fy  4-6
Jag kan ge något exempel på vad människan har gjort i rymden genom åren.
Jag kan ge några exempel på vad människan har gjort i rymden genom åren.
Jag kan ge flera, mer detaljerade exempel på vad människan har gjort i rymden genom åren.
  • Fy  4-6
Jag kan ge något exempel på saker* människan skickat upp i rymden och på ett enkelt sätt beskriva vilken nytta vi har av dem.
Jag kan ge några exempel på saker* människan skickat upp i rymden och förklara vilken nytta vi har av dem.
Jag kan ge flera exempel på saker* människan skickat upp i rymden och mer detaljerat förklara vilken nytta vi har av dem.
  • Fy  4-6
  • Fy  E 6
Jag kan ge något exempel på hur man mätte tid förr i tiden.
Jag kan ge några, mer utförligt beskrivna, exempel på hur man mätte tid förr i tiden.
Jag kan ge flera utförligt beskrivna exempel på hur man mätte tid förr i tiden..
Ny aspekt
Jag kan berätta något om solen och hur vårt solsystem bildades.
Jag kan utvecklat berätta om solen och hur vårt solsystem bildades samt beskriva varför solen är så viktig för oss.
Jag kan välutvecklat berätta om solen och hur vårt solsystem bildades samt utförligt beskriva varför solen är så viktig för oss.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: