Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i musik för åk 4-6

Skapad 2013-01-31 10:07 i Stodeneskolan Karlstad
Grundskola 4 – 6 Musik

Detta är en övergripande matris för ämnet Musik.
Vi kommer att att arbeta med någon eller några delar i taget.

SÅNG
 • Mu
 • Mu  4-6
Du deltar aktivt när klassen sjunger tillsammans.
Du kan och vågar sjuga ut, hålla ton och följa melodin.
Du utvecklar tillit till din egen sångförmåga och förstår dess utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse. Du sjunger med säkerhet och känsla som fungerar både i grupp och enskilt.
SPEL: Rytmiskt
 • Mu  4-6
Du kan spela en enkel rytm och hålla en puls på något rytminstrument.
Du kan med stabilitet följa och hålla olika rytmer på valfritt rytminstrument.
Du spelar med en stadig puls och en stabil rytmfigur, enskilt, eller i samspel med andra på ett valfritt rytminstrument.
SPEL: Ackord
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan ta till dig instruktioner i ackordspel och försöker använda dig av dessa praktiskt.
Du kan ackompanjera en melodi med två - tre ackord, dvs en kadens, vilket innebär större uttrycksmöjligheter.
Du kan med stabilitet ackompanjera en melodi och hålla pulsen vid ackordbyten.
MUSIKTEORI
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du känner till grundläggande musikaliska begrepp.
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp själv och i samspel med andra. Du kan avläsa en tabulatur.
Du kan, med dina musikteoretiska kunskaper, reflektera och kommunicera tankar och idéer. Du kan avläsa en notbild.
MUSIKHISTORIA
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du är medveten om och kan börja reflektera kring musikens funktioner och varierande uttryck i dagens och gångna tiders samhällen.
Du har kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer, samt kan reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens samhälle. Du uppfattar väsentliga drag och sammanhang i musikens utveckling genom tiderna.
Du exemplifierar musikens olika uttryck och funktioner ur ett historiskt och globalt perspektiv och relaterar dessa till varandra. Du drar nytta av dessa kunskaper i ditt skapande och musicerande.
MUSIKLYSSNING & KOMMUNIKATION
 • Mu
 • Mu  4-6
Du visar på olika sätt att du kan lyssna koncentrerat på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor om den.
Du kan använda dig av dina musikaliska kunskaper och delta i samtal kring den presenterade musiken.
Du kan på olika sätt reflektera över musikens funktion och varierande uttryck i dagens och gångna tiders samhälle. Du förstår också att musik är ett viktigt socialt verktyg för din personliga utveckling. Du kan dra nytta av dessa kunskaper i ditt skapande och musicerande.
GEHÖR
 • Mu  4-6
Du kan på något sätt härma en enkel melodi eller rytm och särskilja dur och moll.
Urskilja olika tempo och taktarter.
Du kan använda det du hör genom att överföra det till praktiskt musicerande.
MUSIKSKAPANDE
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Du kan bidra till att skapa musik och du bidrar till en någorlunda fungerade komposition
Du kan skapa musik och kan sätta ihop det till en i vissa delar fungerade komposition
Du kan skapa musik som passar ihop med skriven text och och kan sätta ihop detta till en i stora delar fungerande kompsition
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: