👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Kemi 4-6

Skapad 2013-02-14 16:43 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Kemi

Mall för att välja ut det som bedöms i ett arbetsområde

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.
Värdera informationen
förmåga att resonera om informationens och källornas användbarhet
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang.
Använda informationen
förmåga att anpassa informationen till sammanhanget vid användning av den i diskussioner, skapande av texter och andra framställningar.
du gör viss anpassning till sammanhanget
du gör relativt god anpassning till sammanhanget
du gör god anpassning till sammanhanget

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i kemi"
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
förmåga att använda utrustning undersökningarna
Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdera undersökning
förmåga att jämföra resultaten och resonera om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt förmåga att förbättra undersökningen
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader samt bidra till förslag kring förbättringar
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som efter någon någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Du kan föra väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som kan förbättra undersökningen
Dokumentation
förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med text och bild
Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan"
Kunskaper
förmåga att visa kunskaper om materiens uppbyggnad och andra kemiska sammanhang genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av kemins begrepp samt förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor.
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp
Luft och vatten
förmåga att resonera om materiens uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Föra resonemang
förmåga att resonera om mat, bränsle, kemikalier och andra produkter och relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang