Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Bild år 4-6 Lgr 11

Skapad 2013-02-20 09:05 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Matrisen nedan är inget betyg utan ett sätt att visa var eleven står just nu och vart han/hon är på väg. Vid betygssättning i år 6 sammanfattas markeringarna, och resulterar då i ett betyg för hela ämnet.
Grundskola 4 – 6 Bild

Kunskapskraven i bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Bildframställning
Du visar dina kunskaper i samtliga bilduppgifter
Du har slutfört så få av de bilduppgifter vi haft alternativt du har inte slutfört några av de bilduppgifter vi haft. Därför går det inte att dra några slutsatser om dina kunskaper.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du gör budskapet tydligt i dina bilder på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du gör budskapet tydligt i dina bilder på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Du gör budskapet tydligt i dina bilder på ett bra sätt.
Redskap för bildframställning
Du visar dina kunskaper i samtliga bilduppgifter
Du har slutfört så få av de bilduppgifter vi haft alternativt du har inte slutfört några av de bilduppgifter vi haft. Därför går det inte att dra några slutsatser om dina kunskaper.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och matrial på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder
Du kan använda olika tekniker, verktyg och matrial på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder
Du kan använda olika tekniker, verktyg och matrial på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder
Bildkombination
Du visar dina kunskaper i samtliga bilduppgifter
Du har slutfört så få av de bilduppgifter vi haft alternativt du har inte slutfört några av de bilduppgifter vi haft. Därför går det inte att dra några slutsatser om dina kunskaper.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Idéutveckling
Du visar dina kunskaper under samtliga bilduppgifter
Du har slutfört så få av de bilduppgifter vi haft alternativt du har inte slutfört några av de bilduppgifter vi haft. Därför går det inte att dra några slutsatser om dina kunskaper.
Du kan hjälpa till med att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och omarbetar dem.
Du kan utveckla delvis egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och omarbetar dem.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och omarbetar dem.
Bildpresentation och utvärdering
Du visar dina kunskaper i dina utvärderingar och när du presenterar dina bilder
Du har slutfört så få av de bilduppgifter vi haft alternativt du har inte slutfört några av de bilduppgifter vi haft. Därför går det inte att dra några slutsatser om dina kunskaper.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Bildanalys
Du visar dina kunskaper när vi diskuterar och samtalar om bilder.
du deltar i diskussioner om bilder i liten omfattning alternativt du deltar inte alls i diskussioner om bilder.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om innehållet, uttrycket och syftet i och med olika slags bilder från förr och nu.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om innehållet, uttrycket och syftet i och med olika slags bilder från förr och nu.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om innehållet, uttrycket och syftet i och med olika slags bilder från förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: