👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Falköpings bedömningsmatris mars 2013, åk 3-6

Skapad 2013-03-05 08:51 i Falköping
LGR11, kunskapskrav i engelska åk 3-6
Grundskola 3 – 6 Engelska

Stöd för bedömning i åk 3-6 och betygsättning i åk 6 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet engelska.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 och 3.
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Eleven kan förstå det mest vä­sentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta äm­nen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta äm­nen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta äm­nen.
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommen­tera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfreds­ ställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehål­let och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det mest vä­sentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm­nen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm­nen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm­nen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommen­tera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfreds­ ställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehål­let och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
2 och 4.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntliga fram­ställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och me­ningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan elev­ en formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga fram­ställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sam­manhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbätt­rar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strate­gier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strate­gier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga fram­ställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och me­ningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan elev­en formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga fram­ställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sam­manhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbätt­rar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strate­gier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strate­gier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
5
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika samman­ hang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.