👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Falköpings bedömningsmatris mars 2013 åk 4-6

Skapad 2013-03-05 10:47 i Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 6
Grundskola 4 – 6 Kemi

Stöd för bedömning i åk 4-6 och betygsättning i åk 6 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet kemi.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
2
genomföra systematiska undersökningar i kemi.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
3
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen, samhället och inuti människan.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, egenskaper och andra kemiska sammanhang. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, egenskaper och andra kemiska sammanhang. Eleven visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, egenskaper och andra kemiska sammanhang. Eleven visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten, och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten, och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten, och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.