Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 1-3

Skapad 2013-03-11 10:19 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris för Idrott och Hälsa skolår 1-3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musik och rörelse
Jag kan härma enkla rörelser och röra mig fritt till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik
Motorisk träning
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna tex springa, hoppa, klättra, åla och krypa
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Jag vågar prova nya saker)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta former.
Simning
Jag kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma på djupt vatten utan hjälpmedel
Jag kan simma bröst- och ryggläge. Jag kan flyta
Friluftsliv
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö och använder lämpliga kläder.
Jag känner till principerna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Orientering
Jag kan använda mig av enkla kartskisser, tex skattkartor
Jag kan hantera och rita enkla kartor tex klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera och hitta i närmiljön genom att använda karta
Hälsa
Jag kan med stöd berätta hur jag upplever olika rörelseaktiviteter.
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter ( tex jag är trött och svettig)
Jag kan berätta om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter och varför det har blivit så. (t ex jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler)
Idrott och lekar
Jag deltar i rörelseaktiviteter inomhus och utomhus i lämplig klädsel. Jag kan anpassa mina rörelser till viss del av aktiviteten. Jag kan ta ansvar för mig själv vid olika lekar och spel.
Jag deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser relativt väl till aktiviteten. Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar. Jag kan anpassa mina rörelser väl till aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: