Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Geografi åk 4-6

Skapad 2013-03-11 15:56 i Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet geografi.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Använda för årskursen anpassade begrepp i geografi.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Samspel mellan natur och människa - Förändrade livsmiljöer
Du undersöker frågor/strukturer.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett förhållandevis komplext samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur något perspektiv och beskriver frågorna/strukturerna utifrån ett komplext samband.
Värdera lösningar på miljö och utvecklingsfrågor på en årskursanpassad nivå.
Du ger enkla förslag utan värdering.
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Undersöka och använda för årskursen anpassade geografiska källor och verktyg.
Du behöver lärarstöd för att undersöka och använda källor och verktyg.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett fungerande sätt.
Du undersöker och använder källor och verktyg på ett väl fungerande sätt.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: