Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 4 - 6

Skapad 2013-03-14 12:35 i Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet slöjd.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
IDEUTVECKLING:
Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån någon miljöaspekt på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
FRAMSTÄLLNING:
Använda redskap och handverktyg på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet.
VÄRDERING:
Bedöma den egna arbetsinsatsen och kvaliteten på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsinsatsen.
Du ger enkla omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonera kring slöjdföremål på årskursanpassad nivå.
Med stöd resonerar du om symboler, färg, form och/eller material.
Du för enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: