Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Musik åk 1 - 3

Skapad 2013-03-15 14:14 i Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet musik. Mellannivån i matrisen synkar mot kunskapskraven för åk 6, men är anpassad för årskurserna 1-3.
Grundskola 1 – 3 Musik

Matrisen består av tre nivåer. Mittenkolumnen visar den nivån som eleverna förväntas nå och sista kolumnen visar att eleven ligger längre fram. Om eleven befinner sig i första kolumnen måste extra insatser göras inom ämnet.

Spela instrument på en årskursanpassad nivå.
- Slagverk, stränginstrument, tangentinstrument - Ensemblespel
Du prövar att spela en enkel melodi och deltar i ensemblespel.
Du spelar delar av en enkel melodi, deltar i ensemblespel med viss säkerhet.
Du spelar stora delar av en enkel melodi, deltar i ensemblespel med god säkerhet.
Sjunga på årskursanpassad nivå.
Du prövar att sjunga.
Du sjunger med viss rytmisk säkerhet.
Du sjunger med god säkerhet och variation både rytmiskt och melodiskt.
Skapa och gestalta musik på en årskursanpassad nivå.
Du deltar med lärarens handledning och mycket tydliga ramar.
Du skapar enkla former av musik genom att till exempel utgå från text och bild. Gestaltar sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
Du skapar enkla former av musik utifrån egna idéer genom att till exempel utgå från text och bild. Gestaltar sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser utifrån egna idéer.
Samtala på årskursanpassad nivå om musikens uttryck i olika sammanhang.
- Sociala - Kulturella - Historiska
Du uttrycker sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Du samtalar om egna musikupplevelser.
Du samtalar om och beskriver egna musikupplevelser.
Urskilja (höra/se) instrument på årskursanpassad nivå.
Du urskiljer något instrument.
Du kan urskilja olika instrument med viss säkerhet och beskriva hur de ser ut och låter.
Du kan urskilja olika instrument med god säkerhet och beskriva hur de ser ut och låter.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: