Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Musik åk 4 - 6

Skapad 2013-03-18 08:45 i Kristdalaskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet musik.
Grundskola 4 – 6 Musik
Spela piano eller gitarr på en årskursanpassad nivå:
- i musikaliska former (individuellt/gruppspel)
Du deltar och tar några ackord med hjälp.
Du spelar delar av en enkel melodi, bidrar till att ackompanjera med några ackord.
Du spelar övervägande delar av en enkel melodi, byter ackord med flyt och med relativt passande karaktär.
Du spelar en enkel melodi, byter ackord med flyt och med passande karaktär.
Spela slagverk och/eller bas på en årskursanpassad nivå:
- i musikaliska former (individuellt/gruppspel)
Du försöker hålla en puls.
Du spelar och håller pulsen med viss säkerhet.
Du spelar relativt säkert, med tempo och puls.
Du spelar säkert med stadigt tempo och puls.
Sjunga på årskursanpassad nivå:
- i musikaliska former (individuellt/grupp)
Du deltar ibland i gemensam sång.
Du deltar i sång, följer i viss mån rytm och tonhöjd.
Du deltar i sång, följer med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd och passande karaktär.
Du deltar i sång, följer med god säkerhet, rytm och tonhöjd och passande karaktär.
Skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitalt verktyg på en årskursanpassad nivå.
Du deltar med lärarens handledning och mycket tydliga ramar.
Du har egna musikaliska idéer som med hjälp används för att sätta samman en fungerande komposition.
Du har egna musikaliska idéer som prövas i olika kombinationer av musikaliska byggstenar som sätts samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du har egna musikaliska idéer som prövas i olika kombinationer av musikaliska byggstenar som sätts samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om ditt eget och andras musicerande på en årskursanpassad nivå.
Du behöver hjälp för att kommentera eget och andras musicerande.
Du för enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du för utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du för välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Samtala på årskursanpassad nivå om musikens uttryck i olika sammanhang:
- Sociala - Kulturella - Historiska
Du uttrycker dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Du uttrycker dig på ett enkelt sätt om egna musik-upplevelser, beskriver och ger exempel på hur musik påverkar människor. Du kan med viss säkerhet ge exempel på musikaliska karaktärsdrag.
Du uttrycker dig på ett utvecklat sätt om egna musik-upplevelser, beskriver och ger exempel på hur musik påverkar människor. Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på musikaliska karaktärsdrag.
Du uttrycker dig välutvecklat om egna musik-upplevelser, beskriver och ger exempel på hur musik påverkar människor. Du kan med god säkerhet ge exempel på musikaliska karaktärsdrag.
Urskilja (höra/se) instrument på årskursanpassad nivå.
Du urskiljer något instrument.
Du kan med viss säkerhet urskilja olika instrument.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument.
Du kan med god säkerhet urskilja olika instrument.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: