Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy - No Året runt i naturen åk 1

Skapad 2013-03-20 13:31 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)

•Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider

•Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera
Eleven kan sortera olika saker i naturen. ( t.ex. kastanjer, ekollon, bär osv)
Eleven kan sortera olika saker i naturen och kan även sortera inom gruppen (t.ex. svampar: efter färg, form e. dyl.)
Eleven kan sortera olika saker i naturen efter de fyra årstiderna.
Observera
Eleverna letar likheter och skillnader.
Eleven letar likheter och skillnader och använder sig av flera sinnen
Eleven letar likheter och skillnader på flera olika sätt och använder sig av flera sinnen och hjälpmedel.
Beskriva (Hur?)
Förklara (Varför?)
Eleven kan beskriva eller förklara något fenomen för årstiden på ett enkelt sätt utifrån egna erfarenheter. (t. ex. löven faller av träden)
Eleven kan beskriva eller förklara ett fenomen med hjälp av kunskaper i naturvetenskap. Innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt eller fullständigt. (t.ex. den gröna färgen på löven sugs in i stammen…)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: