Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskrivande

Skapad 2013-04-02 13:05 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 Svenska

I alla tider har det berättats sagor. Nuförtiden blir det mest för små barn, men så har det inte alltid varit. Förr berättades sagor som ett sätt att umgås även bland vuxna. Sagor som tillkom på den tiden skulle vi idag nästan betrakta som barnförbjudna; de kunde vara både skrämmande och lite ”snuskiga”. Du ska i det här arbetsområdet stifta bekantskap med både barnsagor och vuxensagor, med både äldre sagor och mer moderna. Du ska få lära dig hur sagorna uppkommit och vilka som är de mest kända sagoskrivarna. Med alla dina nyförvärvade kunskaper kommer du också att få författa en alldeles egen saga.

Sagoskrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften och din saga är begriplig.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga framgår tydligare.
Innehållet stämmer överens med uppgiften och innehållet i din saga är tydligt.
Sagoingredienser
Du har med några av sagogenrens typiska drag.
Du har med sagogenrens typiska drag, t.ex. ett tydligt uppdrag och typiska karaktärer för en klassisk folksaga.
Du har med sagogenrens typiska drag och använder dig av dem på ett effektivt sätt som gör din text lik en klassisk folksaga.
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning, ett innehåll med tydligt uppdrag och en klassisk avslutning.
Texten är mycket välplanerad och följer den typiska folksagans uppbyggnad.
Språk
Du använder enkla ord men visar att du försöker variera ditt ordval. Du skriver i huvudsak korrekt med enkla, korta meningar.
Ditt ordval är mer varierat och du använder egna formuleringar. Du försöker skriva längre meningar med en mer varierad och mer korrekt meningsbyggnad.
Ditt ordval är passande för en saga och det är varierat. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Skrivregler
Du använder stor/liten bokstav med viss säkerhet. Du visar viss säkerhet vad gäller stavning.
Du gör färre fel i användningen av skiljetecken.Din text har få stavfel som inte stör förståelsen. Du delar in din saga i stycken.
Du gör få fel i användningen av skiljetecken. Din text har få stavfel och styckeindelningen är logisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: