Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 5 vt

Skapad 2013-04-09 13:46 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Du har idéer
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Se kommentar
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån:
- Syftet med arbetet - Någon miljöaspekt På årskursanpassad nivå Se kommentar
Du gör val men har svårt att motivera varför
Du ger enkla motiveringar till dina val
Du ger utvecklade motiveringar till dina val
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val
Använda redskap och handverktyg på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet
Bedöma den egna arbetsinsatsen och kvaliteten på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Du behöver stöd i att beskriva arbetsinsatsen
Du ger enkla omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Du ger utvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Resonera kring slöjdföremål på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Med stöd resonerar du om symboler, färg, form och/eller material
Du för enkla resonemang om symboler, färg, form och material
Du för utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Du för välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: