Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ghost story

Skapad 2013-04-10 08:01 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 5 – 6 Engelska
Skriva en text så att den är begriplig för andra
Har många störande och förstörande fel i sin text. Innehållet är svårt att förstå.
Har störande och förstörande fel i sin text. Innehållet är till viss del begripligt.
Har antingen störande eller förstörande fel i sin text. Innehållet är begripligt.
Har få störande fel i sin text. innehållet framgår tydligt och är lätt att förstå.
Uttrycka sig varierat i skrift
Använder få ord och har liten variation i språket.
Visar på ett ganska stort ordförråd och använder till viss del ett varierat språk.
Visar på ett stort ordförråd och använder ett varierat språk.
Visar på ett stort ordförråd, uttrycker sig varierat och med ett språkligt flyt.
Använda sig av tidigare genomgången grammatik i sin text
Har stora svårigheter att tillämpa de grammatiska reglerna.
Tillämpar sällan de grammatiska reglerna.
Tillämpar ofta de grammatiska reglerna.
Behärskar de grammatiska reglerna.
Skriva en text med sammanhang
Texten består av ofullständiga meningar. Texten är osammanhängande.
Texten består av lösryckta meningar. Texten är bitvis osammanhängande.
Textens meningar hänger ihop med varandra.
Texten är tydlig och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: