Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - en del av världen åk 4 geografimål

Skapad 2013-04-11 17:28 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 4 Biologi Geografi

Om man tittar på en jordglob är Sverige inte stort, men vårt avlånga land har ändå skiftande natur och klimat, växter och djur i olika delar. Detta behöver vi lära oss mycket om så att vi kan ta väl hand om vår lilla del av jorden, och leva här på ett miljövänligt sätt när vi använder våra naturresurser.

Ämne/ämnesområde

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ge- Förstå och använda kartor
Du behöver vuxenstöd för att kunna förstå och använda kartbokens olika kartor.
Du kan självständigt förstå och använda kartbokens vanligaste kartor.
Du visar att du självständigt kan förstå och använda kartbokens olika kartor för olika syften.
Ge- Kunna beskriva Sveriges naturtyper
Du behöver träna mer för att kunna beskriva de viktigaste dragen i Sveriges naturtyper, och var de finns.
Du kan beskriva de viktigaste dragen i Sveriges naturtyper, och var de finns.
Du kan utförligt beskriva Sveriges naturtyper och var de finns.
Ge- Kunna jämföra livsvillkor i olika regioner
Du behöver vuxenstöd för att kunna jämföra livsvillkor i olika regioner och förklara varför människor bor där de bor.
Du kan jämföra livsvillkor i olika regioner och förklara varför människor bor där de bor.
Du kan självständigt med hjälp av olika källor jämföra livsvillkor i olika regioner, dra egna slutsatser och förklara varför människor bor där de bor.
Ge - Kunna använda ämnesspecifika begrepp
Du behöver träna mer på att förstå och använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård.
Du förstår och kan ibland använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård.
Du visar att du kan förstå och själv använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård på rätt sätt.
Ge- Känna till hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du behöver träna mer för att kunna redogöra för hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du känner till och kan redogöra för de viktigaste fakta om hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du visar att du kan mycket om hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Sv, SO, NO Kunna söka, värdera och använda fakta från olika källor
Du behöver vuxenstöd för att kunna söka och använda fakta från olika källor.
Du kan söka och använda fakta från några olika källor.
Du visar att du självständigt kan söka, värdera och använda fakta från flera olika källor.
Bi - Föra resonemang om informationens och källornas användbarhet
Du behöver träna på att resonera kring användbarheten av valda källor och vald information för den aktuella uppgiften ur något perspektiv tex svårighetsgraden på informationen
Du kan resonera kring användbarheten av valda källor och vald information för den aktuella uppgiften ur något perspektiv tex svårighetsnivån på informationen
Du kan resonera kring användbarheten av valda källor och vald information för den aktuella uppgiften tex informationens svårighetsnivå och relevans. Du kan skilja mellan information som baseras på relevnat fakta respektive värderingar.
Bi - sortera och gruppera
Du kan sortera djur efter tydliga och uppenbara egenskaper som tex storlek, antal ben och vingar mm
Du kan sortera djur efter mindre tydliga egenskaper som ryggrads - ryggradslösa djur
Du kan sortera djur efter olika principer som tex undergrupperingar,släktskap och levnadsbiotoper.
EGET ANSVAR - för lärande i skolan och läxor
Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
  • Gr lgr11
Du behöver träna på att ta eget ansvar för ditt lärande i skolan och dina läxor.
Du visar att du försöker ta eget ansvar för ditt lärande och dina läxor.
Du tar eget ansvar för ditt lärande och dina läxor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: