👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - målen att nå i år 3

Skapad 2013-04-17 13:35 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 3
Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Du beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Dessutom kan du ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säker beteende i trafiken.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på månniskors levnadsvillkor under olika perioder.
Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Dessutom beskriver du hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
Dessutom beskriver du några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som uövas i närområdet.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du kan tadel av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för dig betydelsefulla platser och länder.