Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik (tjänstegaranti åk 2)

Skapad 2010-09-08 18:44 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 2

Tjänstagaranti för vad eleverna minst ska ha nått i sin matematiska utveckling efter sitt andra skolår i Kunskapsstaden Helsingborg.

På väg att kunna
____Kan ____
Beträffande tal
Du ska kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100
Du ska kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0 - 100
Du ska kunna beskriva mönster i enkla talföljder
Du ska kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0 - 20
Beträffande räkning
Du ska kunna förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder
Du ska med hjälp av addition och subtraktion kunna räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20
Du ska kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0 - 100
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Du ska kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar
Du ska kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt
Du ska kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: