Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - målen att nå i år 3

Skapad 2013-04-21 13:01 i Marnässkolan Ludvika
Kunskapskraven i år 3
Grundskola 1 – 3 Matematik

Problemlösning

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Begreppsförståelse

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dom i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Du kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Taluppfattning

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Du visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Dessutom kan du använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Du kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Metoder

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Du kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Du kan även avbilda och utifrån instruktioner konstruera enkla geometriska objekt.
Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Du kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan dessutom vid olika slag av undersökningar i väkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Resonemang

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: