Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - målen att nå i år 3

Skapad 2013-04-21 13:13 i Marnässkolan Ludvika
Kunskapskraven i år 3
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I samtal om årstider berättar du om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Du kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Dessutom kan du samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Du gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan sortera några förmål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: