Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 Lgr11

Skapad 2013-04-26 11:54 i Täby
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du använder **till viss del** de motoriska grundformerna vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar **relativt väl** de motoriska grundformerna i olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar de motoriska grundformerna **väl** och använder dig av dem i olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du kan utföra enkla rörelser till musik.
Du anpassar rörelser **relativt väl** till olika typer av musik vad gäller takt och rytm i musiken.
Du anpassar dina rörelser **väl** till olika typer av musik vad gäller takt och rytm i musiken.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du har förmåga att vistas och leka i vatten.
Du vistas i vatten och simmar kortare sträckor.
Du simmar i både mag- och ryggläge på ett relativt väl utvecklat sätt.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet.
Du visar **viss förståelse** för de risker som kan uppstå i samband med fysiska aktiviteter.
Du visar **relativt god förståelse** för de risker som kan uppstå i samband med olika fysiska aktiviteter.
Du visar **god förståelse** för de risker som kan uppstå i samband med olika fysiska aktiviteter och kan även berätta om dem.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet.
Du orienterar **till viss del** i olika typer av kända miljöer med hjälp av olika kartor/ritningar.
Du orienterar **relativt väl** i kända närmiljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med **god säkerhet** i kända närmiljöer med hjälp av karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: