👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Floda/Tollered överlämning 5-6 idrott och hälsa

Skapad 2013-05-05 13:46 i Berghultskolan Lerum
Den här matrisen använder vi vid överlämningen från år 5 till år 6
Grundskola 5 Idrott och hälsa

idrott och hälsa

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten
Utför detta till viss del
Utför detta relativt väl
Utför detta väl
Anpassa rörelser till musik och i danser i takt och rytm
Anpassar till viss del
Anpassar relativt väl
Anpassar väl
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge
Ja
Samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
För enkla och till viss del underbyggda resonemang
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Gnmföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Kan detta med viss anpassning till olika förhållanden
Kan detta med relativt god anpassning till olika förhållanden
Kan detta med god anpassning till olika förhållanden
Ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Kan ge enkla beskrivningar
Kan ge utvecklade beskrivningar
Kan ge välutvecklade beskrivningar
Kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
Ja