Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för motorik åk 1-9

Skapad 2013-05-12 13:08 i Falkenberg
Grundsärskola 1 – 9 Motorik Idrott och hälsa

Bedömningsaspekter

--->Nivå 1
--->Nivå 2
--->Nivå 3
--->Nivå 4
Rörelse
Fin och grovmotorik
Har grundläggande förmåga att genomföra enkla rörelser.
Har god förmåga att genomföra enkla rörelser.
Har grundläggande förmåga att genomföra sammansatta rörelser.
Har god förmåga att genomföra sammansatta rörelser.
Samarbetsförmåga och respekt för varandra
Visar intresse av att leka med varandra.
Har grundläggande förmåga att spela och leka med andra.
Har god förmåga att spela och leka med andra.
Har mycket god förmåga att spela och leka med andra.
Vattenaktivitet
Kan genomföra enkla rörelser i vatten.
Tränar på att balansera, flyta och förflytta sig i rygg och magläge.
Kan simma 50 meter.
Kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Har mycket god simförmåga.
Hälsa och livsstil
Förståelse för betydelse av rörelse, hälsa och livsstil.
Visar intresse.
Har grundläggande förståelse.
Har god förståelse.
Har mycket god förståelse.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
Visar intresse.
Klarar av enkla orienteringsmoment.
Kan orientera sig med viss säkerhet i idrottshall med hjälp av enkel skiss/karta.
Har grundläggande förmåga att orientera sig i närmiljön och följa enkla kartor och skisser.
Friluftsliv och utevistelse
Allemansrättens grunder
Visar intresse.
Har grundläggande kännedom kring allemansrättens grunder.
Har god kännedom kring allemansrättens grunder.
Har mycket god kännedom kring allemansrättens grunder.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse.
Visar intresse.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Ord, begrepp och symboler
Använder ord, begrepp och symboler för att exempelvis kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
Visar intresse.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: