Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav SO

Skapad 2013-05-14 10:50 i Båtsmansskolan Lerum
Grundskola 6 – 9 SO (år 1-3)
Ej uppnått mål
E
C
A
Faktakunskaper
Du har ej nått kunskapskraven än.
Du har grundläggande kunskaper om ... - använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om ... - använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om ... - använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analysförmåga
Du har ej nått kunskapskraven än.
Du kan: - beskriva enkla samband och mönster. - föra enkla resonemang som till viss del är under-byggda. - dra enkla slutsatser och som till viss del underbyggda. - ge enkla förslag på lösningar som till viss del är underbyggda.
Du kan: - beskriva förhållandevis komplexa samband och mönster. - föra utvecklade resonemang som är relativt väl under-byggda. - dra utvecklade slutsatser som är relativt väl underbyggda. - ge utvecklade förslag på lösningar som är relativt väl underbyggda.
Du kan: - beskriva komplexa samband och mönster. - föra välutvecklade och nyanserade resonemang som är väl underbyggda. - dra välutvecklade slutsatser och som är väl underbyggda. - ge välutvecklade förslag på lösningar som är väl underbyggda.
Söka och sammanställa information
Du har ej nått kunskapskraven än.
Du kan använda olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Källkritiskt förhållningssätt
Du har ej nått kunskapskraven än.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: