Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gylle Matris Kemi 4-6

Skapad 2013-05-22 10:15 i Gylle skola Trelleborg
Vi har utgått från materialet HEJA, Skolverkets kursplaner på enklare svenska.
Grundskola 4 – 6 Kemi

I denna matris kan du ser var du befinner dig kunskapsmässigt i förhållande till kunskapskraven. Här kan du också se vad du behöver utveckla.

E
B
A
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Du kan söka information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du visar på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du visar på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du visar på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntesen och förbränning.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntesen och förbränning.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämför hur det hänger ihop med fotosyntesen och förbränning.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränsle, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränsle, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränsle, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: