Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2013-05-29 20:12 i Freinet
Matris i Idrott och hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Skriftligt omdöme för Idrott och hälsa åk 4-6

Bedömningen avser

Bedömningen avser bredden av fysiska aktiviteter och elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa.
E
C
A
Idrott och lekar
Utvecklar förmågan att motionera, leka och idrotta på egen hand och tillsammans med andra. Kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten
Rörelse till musik
Utvecklar kunskaper om takt och rytm samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap. Lär känna olika dansformer.
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Simning
Utvecklar vattenvana samt olika simsätt
Simmar 150 m varav 25 m på rygg.
Simmar 200m varav 50m på rygg.
Simmar 200m varav 50m på rygg. Kan på djupt vatten visa upp fler än ett simsätt och praktisera t.ex. vattentramp, flytning, dykning och simning under vatten.
Livräddning
Utvecklar kunskaper om handlande i nöd och katastrof situationer.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Du kan även larma 112
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Du kan även larma 112. Kan simma med livboj och bogsera en jämnstor person i livboj.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Du kan även larma 112. Kan simma med livboj och bogsera en jämnstor person i livboj. Har en uppfattning om vad HLR (Hjärt- och lungräddning) innebär.
Friluftsliv
Får inblickar i friluftslivet. Ge olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vistas utomhus i olika väder och vid olika årstider.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och till allemansrätten
Att Orientera
Utvecklar kunskaper hur man följer kartor och skisser i olika miljöer. Förstår de vanligaste karttecknen och har kännedom om olika orienteringsbegepp som t.ex. skala och kompass.
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Hälsa
Utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, tar ansvar för sin hälsa samt ges förutsättningar för ett personligt ställningstagande i idrotts- och hälsofrågor.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan prata om fysisk aktiviteter du har varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysik förmåga.
Du kan prata om fysisk aktiviteter du har varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysik förmåga.
Du kan prata om fysisk aktiviteter du har varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysik förmåga.
Elevmedverkan
Utvecklar förmågan att planera och organisera aktiviteter.
Är bekant med sin arbetsmiljö och kan genomföra aktiviteter för egen motion och tillsammans med andra.
Är bekant med sin arbetsmiljö och kan leda andra i enkla rörelseaktiviteter.
Är bekant med sin arbetsmiljö och kan planerar, organiserar och genomför ett aktivitetspass för en grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: