Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt åk 5

Skapad 2013-06-02 20:43 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Svenska

Matrisen innehåller de områden vi arbetar med under vårterminen i år 5.

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Läsförståelse
Du visar en god läsförståelse och förstår det viktigaste i en text som motsvarar din ålder
  • Sv  4-6
Du förstår mycket enkla texter
Du behöver utveckla ditt ordförråd och läsa svårare texter
Du visar en ganska god läsförståelse och förstår det viktigaste i en text som motsvarar din ålder
Du läser och förstår även svårare texter
Skriva
Du kan skriva texter med begripligt innehåll och sammanhang
  • Sv  4-6
Det är ofta svårt att förstå innehållet i dina texter
Du måste planera din berättelse (t.ex.tankekarta) innan du börjar skriva
Du kan skriva texter med begripligt innehåll och sammanhang
Du planerar innehållet i dina texter och har en tydlig inledning och avslutning
Du använder enkla person- och miljöbeskrivningar i dina berättelser
Du skriver enkla texter med få miljö- och personbeskrivningar
Träna på att beskriva bilder av personer och olika miljöer
Du använder enkla person- och miljöbeskrivningar i dina berättelser
Du gör utförliga miljö- och personbeskrivningar som passar in i sammanhanget
Tempus
Du håller dig för det mesta till ett tempus när du berättar
  • Sv  4-6
Du byter tempus i din berättelse
Läs igenom din berättelse och försök upptäcka när du har olika tempus och rätta till detta
Du håller dig för det mesta till ett tempus när du berättar
Du håller dig till ett tempus när du berättar
Du kan böjningsformerna på de vanligaste substantiven, adjektiven och verben
  • Sv  4-6
Du är osäker på ordklassernas böjningsformer
När du är osäker slå upp i ordlistan
Du kan böjningsformerna på de vanligaste substantiven, adjektiven och verben
Du kan böjningsformerna på många substantiv, adjektiv och verb
Stavning
Du är säker på när du ska använda de vanligaste skiljetecknen (? ! . ,) och talstreck
  • Sv  4-6
Du kan oftast använda punkt men har svårt med de övriga skiljetecknen
Be din lärare visa dig när du ska använda de olika skiljetecknen och träna på att använda dem
Du är säker på när du ska använda de vanligaste skiljetecknen
Du använder ofta flera skiljetecken i dina texter
Tala, lyssna och samtala
Kunna genomföra en muntlig presentation med ett tydligt innehåll
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Din presentation saknar tydlighet och säkerhet
Förebered dig genom att ta hjälp av stödord eller liknande. Träna innan presentationen
Du kan genomföra en muntlig presentation med ett tydligt innehåll
Du presenterar ditt ämne på ett intressant och säkert sätt
Informationssökning
Du kan söka information i t.ex. tidningar, uppslagsböcker och på internet
  • Sv  4-6
Du har inte börjat använda olika informationskällor
Leta fakta och information från olika källor
Du kan söka information i t.ex. tidningar, uppslagsböcker och på internet
Du söker ofta information i olika källor
Argumentation
Du har förmågan att på ett enkelt sätt argumentera för eller emot något
Du kan med hjälp argumentera för eller emot något
Du behöver träna på att tänka till själv och våga framföra din åsikt
Du har förmågan att på ett enkelt sätt argumentera för eller emot något
Du har god förmåga att på ett enkelt sätt argumentera för eller emot något
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: