Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4-6

Skapad 2013-06-09 09:44 i Västerfärnebo skola Sala
Matris baserad på grundsärskolans kunskapskrav i engelska för årskurs 6.
Grundsärskola 4 – 6 Engelska

Matris för att bedöma förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva, för årskurs 6.

Lyssna och läsa: reception

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utifrån någon given frågeställning **medverkar** eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett **delvis fungerande** sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett **väl fungerande** sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne **medverka** i att uttrycka sig med ord och fraser
Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett **väl fungerande** sätt.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan **medverka** i att uttrycka sig med ord och fraser.
Eleven kan också skriva ord på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också skriva ord på ett **väl fungerande** sätt

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven **bidrar** till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Eleven för **enkla** resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Eleven för **välutvecklade** resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: