Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OmdömenTextilslöjd 4-6, Grundsär

Skapad 2013-06-12 14:00 i Rösjöskolan Sollentuna
Grundsärskola 4 – 6 Slöjd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
  • Sl
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
  • Sl
Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
Eleven kan också använda några givna hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda några givna hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Välja och planera
  • Sl
Utifrån syftet och någon miljö aspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och någon miljö aspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Undersöka och reflektera
  • Sl
Eleven bidrar till dokumentation av arbetet.
Eleven gör enkel dokumentation av arbetet.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven enkla resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Använda
  • Sl
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbets processer.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: