Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris TEKNIK åk 4-6

Skapad 2013-07-04 20:02 i Gemensamt i Oskarshamn Oskarshamn
En omdömesmatris som visar hur långt eleven utvecklat förmågorna inom ämnet teknik.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Använda för årskuren anpassade begrepp och uttrycksformer inom teknikområdet.
Du använder enstaka begrepp och uttrycksformer inom teknikområdet.
Du förstår och använder till viss del begrepp och uttrycksformer inom teknikområdet för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del begrepp och uttrycksformer inom teknikområdet för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder begrepp och uttrycksformer inom teknikområdet på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
Beskriva hur tekniska lösningar fingerar på en årskursanpassad nivå.
Du kan med hjälp av ledande frågor beskriva och ge exempel.
Du gör en enkel beskrivning och ger exempel på hur några ingående delar samverkar.
Du förklarar hur några ingående delar samverkar och gör en utvecklad beskrivning.
Du förklarar hur några ingående delar samverkar och visar på andra liknande lösningar, samt gör en välutvecklad beskrivning.
Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på årskursanpassad nivå.
Du genomför arbeten med lärarstöd.
Du genomför arbeten genom att prova möjliga ideér till lösningar. Du gör enkla modeller. Med lärarstöd och/eller i samarbete med andra väljer du alternativ som leder arbetet framåt.
Du genomför arbeten genom att prova och ompröva möjliga ideér till lösningar. Du gör utvecklade modeller. Du arbetar till viss del självständigt och väljer alternativ som leder arbetet framåt.
Du genomför arbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga ideér till lösningar. Du gör välutvecklade modeller. Du arbetar självständigt och väljer alternativ som leder arbetet framåt.
Dokumentera arbetet på en årskuranpassad nivå.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet. Syftet med arbetet framgår inte.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet där skisser, modeller eller texter där arbetet framgår till viss del.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet med arbetet framgår relativt tydligt.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser modeller eller texter där syftet med arbetet framgår tydligt.
Resonera på en årskursanpassad nivå om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan med hjälp av ledande frågor föra att enkelt resonemang.
Du för ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.
Resonera på en årskursanpassad nivå om hur tekniken har förändrats över tid.
Du kan med hjälp av ledande frågor föra ett enkelt resonemang.
Du för ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: