Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet - enskild elev

Skapad 2013-07-22 15:04 i Råå Södra Skola Helsingborg
Bedömningsmatris för Språklig medvetenhet
Grundskola F – 1 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Rimord
Fyller i rimord då pedagog läser meningar eller rimsagor.
Hittar självständigt på egna rimord utifrån bilder eller givna ord. Rimmar spontant.
Mening
Räknar tillsammans med pedagog hur många ord en mening på tavlan har.
Lyssnar och räknar självständigt antal ord i en given mening. Hittar på egna meningar.
Ord
Skiljer på långa och korta ord tillsammans med pedagog. Kan tillsammans med pedagog hitta på sammansatta ord.
Kan självständigt hitta på egna korta och långa ord. Kan självständigt hitta på egna sammansatta ord med hjälp av eller utan konkret material. Kan självständigt dela upp sammansatta ord.
Stavelser
Klappar stavelser tillsammans med pedagog och räknar hur många det är.
Klappar själv stavelser och räknar hur många det är. Räknar självständigt stavelser i ord när någon annan klappar dem.
Ljud
Lyssnar efter, och kan säga, första ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och kan säga, sista ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och räknar, antal ljud i ord tillsammans med pedagog.
Lyssnar efter, och kan självständigt säga, första och/eller sista ljudet i ord. Lyssnar efter, och räknar självständigt, antal ljud i ord.
Bokstav
Känner igen någon eller några bokstäver i sitt eget namn och kan ljudet på dem.
Känner igen bokstäver i andra ord och kan ljudet på dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: